+36 20 317 8900 info@pelletnagyker.hu

EN plus pellet kézikönyv

Home / EN plus pellet kézikönyv

EURÓPAI PELLET TANÁCS (European Pellet Council, EPC)

Fűtés céljára szolgáló fapellet tanúsítási eljárásának kézikönyve

2.0 verzió 2013 áprilisa

1

A kézikönyv magyar nyelvű elérhetőségét a Magyar Pellet Egyesület biztosította

www.mapellet.hu

Az angol nyelvű kézikönyv kiadója:
Európai Pellet Tanács (European Pellet Council, EPC) c/o AEBIOM – European Biomass Association Renewable Energy House
63-65 Rue d’Arlon
1040 Brussels, Belgium
www.enplus-pellets.eu

Támogatók:

Ezen publikáció tartalmáért felelősség csak a szerzőt terheli, aki nem feltétlenül tükrözi vissza az Európai Unió véleményét. Sem a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (The European Association for Creativity & Innovation, EACI), sem az Európai Unió nem felelős az itt található információk bármiféle felhasználásáért.

2

TARTALOM

HÁTTÉR ÉS CÉL………………………………………………………………………….5

NORMATÍV UTALÁSOK…………………………………………………………………6

FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK…………………………………………………8

1.rész: Általános leírás………………………………………………………………….12

1. Tanúsítási rendszer…………………………………………………………….12

2. A pellet minősége……………………………………………………………….13

2.1 Minőségi osztályok……………………………………………………………….13

2.2 A nyersanyagra vonatkozó követelmények……………………………………14

2.3 A segédanyagokra vonatkozó követelmények…………………………………14

3. Tanúsítvány………………………………………………………………………15

3.1 A tanúsítvány kiállítása…………………………………………………………15

3.2 A tanúsítvány érvényessége……………………………………………………15

3.3 Változásbejelentési kötelezettség………………………………………………16

3.4 Rendszeres és rendkívüli vizsgálatok………………………………………….16

3.5 Fellebbezési eljárások…………………………………………………………..16

3.6 Allicencek kiadása…………………………………………………………………17

4. Tanúsítási végjegy………………………………………………………………17

5. Visszakövethetőség és átláthatóság…………………………………………18

5.1 Az ENplus azonosítószám…………………………………………………………18

5.2 Tartalékminták…………………………………………………………………….19

5.3 A zsákos áruval való kereskedelem………………………………………………19

6. Kifogásolási eljárások…………………………………………………………….20

7. Díjazási rend……………………………………………………………………….21

8. A nyilvántartott tanúsító helyek, ellenőrzőhelyek és vizsgálati laboratóriumok

8.1 A regisztrálás feltételei……………………………………………………………22

8.2 A kérelmezési eljárása……………………………………………………………23

2. rész: A pelletgyártók tanúsítása…………………………………………………….24

9. A kérelmezés ……………………………………………………………………….24

9.1 A kérelmezési eljárás………………………………………………………………24

9.2 Megbízás gyártásellenőrzésre…………………………………………………….24

9.3 Első ellenőrző vizsgálat……………………………………………………………25

10. Ellenőrzési vizsgálatok……………………………………………………………26

11. Minőségbiztosítás………………………………………………………………….26

11.1 Technikai berendezések és üzemi folyamatok………………………………….27

11.2 Minőségellenőr…………………………………………………………………….27

11.3 Belső dokumentáció……………………………………………………………….28

11.4 Belső minőségvizsgálat…………………………………………………………..29

11.5 Követelmények a fenntarthatósággal kapcsolatban……………………………29

11.6 CO2-lábnyom………………………………………………………………………30

3

11.7 Az előállított pellet mennyiségének bejelentése…………………………….30

3. rész: A pelletkereskedők tanúsítása……………………………………………..31

12. Kérelmezés……………………………………………………………………….31

13. Ellenőrzési vizsgálatok (auditok)…………………………………………….31

14. Minőségbiztosítás………………………………………………………………32

14.1 Technikai berendezések és üzemi folyamatok…………………………….32

14.2 Minőségellenőr………………………………………………………………..34

14.3 Belső dokumentáció…………………………………………………………..34

14.4 Belső minőségvizsgálat……………………………………………………….35

14.5 Az ömlesztett pellet szállítási dokumentációja……………………………….35

1. Melléklet: A tanúsítási védjegy……………………………………………….36

2. Melléklet: Vizsgálati módszerek az üzemen belüli mintavételhez és a minőségbiztosításhoz…………………………………………………………37

A2-1 Mintavétel A2-2 A pellet hossza (a túlméretezés meghatározása)

A2-3 Mechanikai szilárdság

A2-4 Töltési tömörség

A2-5 Nedvességtartalom

A2-6 Finomhányad

3. Melléklet: Jelentés a pelletgyártás konformitásáról……………………..40

4. Melléklet: Jelentés a pelletforgalmazás konformitásáról……………….43

5. Melléklet: Szállítási jegyzőkönyv……………………………………………45

6. Allicenc-szerződés pelletkereskedőkkel…………………………………..47

7. Fenntarthatósági nyilatkozat…………………………………………………49

 

4

HÁTTÉR ÉS CÉL

Az ENplus tanúsítási program célja a lakó-, ipari és középületekben lévő, maximum 1 MW hasznos teljesítményű fűtőberendezések és kapcsolt erőművek ellátása világosan definiált és magas minőségű fapellettel. A kiszállított pellet tartósan magas minőségének szavatolásához eme program keretében az előállított pellet és a folyamatok is tanúsítványt kapnak, ami az előállításhoz és a logisztikához szükséges. Ezáltal egy termék tanúsítási eljárásának szempontjait egy rendszer tanúsítási eljárásának szempontjaival kapcsoljuk össze. Az ENplus-A1, ENplus-A2 és EN-B osztályokkal 3 minőségi osztályt határozunk meg a fapellet számára, amelyek az európai EN 14961-2 norma előírásain alapszik. A tanúsítványrendszer a következő lényeges pontokat foglalja magába:

 A pelletgyártás és minőségbiztosítás követelményei

 A termékkel (EN 14961-2) kapcsolatos követelmények

 A megjelöléssel, logisztikával és közbenső tárolással kapcsolatos követelmények

 A végfelhasználóhoz történő kiszállítás követelményei

A belső minőségmenedzselésre vonatkozó előírások garantálják a termékkel szemben támasztott követelmények betartását. A technikai berendezésekre, üzemi folyamatokra és dokumentációra vonatkozó követelmények átláthatóvá teszik a gyártási eljárásokat és a problémák gyors felismeréséhez és megszüntetéséhez vezetnek. Ezen előírások megfogalmazása az ISO 9001 és EN 15234-2 alapján történt.

Az Európai Biomassza Szövetség (European Biomass Association, AEBIOM) a tulajdonosa az ENplus licencjogainak. Az AEBIOM-on belül szerveződött Európai Pellet Tanács (EPC) felel a menedzsmentért, a tanúsítványrendszer további fejlesztéseiért és a licencjogok továbbadásáért olyan nemzeti szövetségeknek, amelyek megszervezik az ENplus bevezetését a mindenkori országukban vagy földrajzi területükön.

Megjegyzés:

Németországban az ENplus tanúsítási programot a Német Pelletintézet Kft. (Deutsches Pelletinstitut GmbH, DEPI) szervezi mint nemzeti licencadó bizottság és rendszerfenntartó. Ausztriában az ENplus-t a Propellets Austria mint nemzeti licencadó bizottság és a ProCert mint tanúsítási hely forgalmazza.

Svájcban az ENplus-t a proPellets.ch mint nemzeti licencadó és a ProCert mint tanúsítási hely forgalmazza.

5

NORMATÍV UTALÁSOK

CEN/TS 15370: szilárd biotüzelőanyagok – a hamu olvadási jellemzőinek meghatározásához szükséges eljárás

EN 14588: szilárd biotüzelőanyagok – terminológia, megnevezések és leírások

EN 14774-1: szilárd biotüzelőanyagok – nedvességtartalom meghatározása – szárítás – 1. rész: összesített nedvességtartalom – referenciaeljárás

EN14774-2: szilárd biotüzelőanyagok – nedvességtartalom meghatározása – szárítás – 2. rész összesített nedvességtartalom – egyszerűsített eljárás

EN 14775: szilárd biotüzelőanyagok – hamutartalom meghatározása

EN 14778: szilárd biotüzelőanyagok – mintavétel

EN 14780: szilárd biotüzelőanyagok – mintaelőállítás EN 14918: szilárd biotüzelőanyagok – fűtőérték meghatározása

EN 14961-1: szilárd biotüzelőanyagok – tüzelőanyag jellemzői és osztályai – 1. rész: általános követelmények

EN 14961-2: szilárd biotüzelőanyagok – tüzelőanyag jellemzői és osztályai – 2. rész: fapellet nem ipari használatra

EN 15103: szilárd biotüzelőanyagok – töltési tömörség meghatározása

EN15104: szilárd biotüzelőanyagok – a teljes szén-, víz- és nitrogéntartalom meghatározása – műszeres eljárás

EN 15210-1: szilárd biotüzelőanyagok – pellet és brikett mechanikus szilárdságának meghatározása – 1. rész: pellet

EN 15234-1: szilárd biotüzelő anyagok –tüzelőanyagok minőségbiztosítása – 1. rész: általános követelmények

EN 15234-2: szilárd biotüzelőanyagok – tüzelőanyagok minőségbiztosítása – 2. rész: fapellet nem ipari használatra

EN 15289: szilárd biotüzelőanyagok – a teljes kén- és klórtartalom meghatározása

EN 15297: szilárd biotüzelőanyagok – nyomelemek meghatározása – As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V és Zn

EN 16127: szilárd biotüzelőanyagok – pellet és hengeralakú brikett hosszának és átmérőjének meghatározása

EN 45011: általános követelmények azokra a helyekre vonatkozólag, amelyek terméktanúsítási rendszereket működtetnek

ISO 3310 (2001): elemzés-szűrés; technikai követelmények és vizsga

ISO 3166: országnevek és azok alegységeinek kódjai

ISO/IEC 17020: konformitás az értékelésben –különböző típusú, vizsgálatot végző üzemekre vonatkozó követelmények

ISO/IEC 17025: vizsgáló és kalibráló laboratóriumok kompetenciájára vonatkozó általános követelmények

ISO/IEC 17065: konformitás az értékelésben – termékeket, eljárásokat és szolgáltatásokat tanúsítvánnyal ellátó helyekre vonatkozó követelmények

ISO 9001: minőségbiztosítási rendszerek – követelmények

6

Megjegyzés: A biotüzelőanyagokra, a pellettárolásra vagy a pelletgyártás és felhasználás követelményeire vonatkozó nemzeti normákat, melyek nem állnak ellentétben az európai normákkal, a nemzeti licencadó bizottság felveheti a normatív utalások listájába.

7

FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

További fogalmak és meghatározások, amelyek pelletre vonatkoznak, az EN 14588-ban találhatók.

Licenctulajdonos

A pellet területén az ENplus védjegy licenctulajdonosa az Európai Biomassza Szövetség (AEBIOM). Az ENplus licencadásáért az Európai Pellet Tanács (EPC) felel, amely az AEBIOM-on belül szerveződött.

Nemzeti licencadók

A nemzeti licencadók olyan szervezetek, amelyek a mindenkori országukban vagy a földrajzi területükön a pelletipar érdekeit képviselik, és amelyek az AEBIOM-mal egy olyan licencszerződést írtak alá, amely felhatalmazza őket arra, hogy az ENplus licenchasználati jogokat minősített cégeknek adják.

Licencadás

Egy pelletgyártó vagy –kereskedő az ENplus védjegyéneknek használati licencét egy olyan nemzeti szövetségtől kaphatja meg, amely abban az országban illetékes, amelyben a cég fő székhelye van. Ha nincs ilyen szervezet, a licencet közvetlenül az Európai Pellet Tanács (EPC) is kiadhatja. Ha egy nemzeti szövetséget felszámolnak, vagy ha vagy megvonják tőle a licencjogokat, akkor ezen ország licenchasználói a licenchasználati jogokat közvetlenül és azonnal az AEBIOM-tól kapják, kivéve akkor, ha a konformitás az ENplus követelményekkel nincs szavatolva. A nemzeti licencadó bizottság az országán belül megbízhat egy vagy több tanúsítási helyet a licencadás lebonyolításával, de természetesen nem ruházhatja át a licencjogokat. Az ENplus jelének használatára vonatkozó licencet mindig az Európai Pellet Tanács (EPC) vagy a nemzeti licencadó bizottság (illetve a pelletszövetség) állítja ki.

ENplus kézikönyv

Ez a kézikönyv, az úgynevezett ENplus kézikönyv, meghatározza az ENplus tanúsítási program valamennyi résztvevője számára a jogokat, felelősségeket és kötelezettségeket. Az ENplus kézikönyvet rendszeresen átdolgozza egy az EPC által feljogosított vezetői bizottság. Minden változtatást el kell fogadtatni a nemzeti licencadók találkozóján.

8

Tanúsítási eljárás egy harmadik fél által

Az EPC vagy a nemzeti licencadó bizottság egy vagy több tanúsítási hellyel szerződést köt a tanúsítványok kiadásáról. Azon licenchasználati szerződéseknél, amelyeket már megkötöttek, mielőtt a nemzeti licencadó bizottság az ENplus licencjogot az EPC-től megkapta volna, vagy mielőtt a nemzeti licencadó egy vagy több tanúsítási helyet kiválasztott volna, a fennálló szerződést a tanúsított vállalkozó és az eddigi tanúsítási hely között a megadott lejárati időpontig a nemzeti licencadó elismeri. A tanúsítvány megújítását az a tanúsítási hely végzi, amelyet a nemzeti licencadó bizottság kiválasztott. Az illetékes tanúsítási helyek az ENplus internetes oldalán (www.enpluspellets.eu) lévő nyilvántartásban találhatók. A tanúsítási helyek felülvizsgálják a pelletgyártóknak és –kereskedőknek az ENplus kézikönyv meghatározásaival kapcsolatos konformitását az ENplus-kérelmük és a nyilvántartott felügyeleti helyek vizsgálati jelentése alapján. A pelletgyártó vagy –kereskedő az EPC-től vagy a nemzeti licencadó bizottságtól nem kap védjegyhasználati jogot, mielőtt a tanúsítási hely vagy a rendszerfenntartó a konformitásról szóló jelentését meg nem kapta.

Csoportos tanúsítási eljárás

A nemzeti licencadó bizottságnak ki kell választania egy akkreditált tanúsítási helyet, amely a nemzeti ENplus-átültetés konformitását az ISO 9001 és ezen kézikönyv szerint felülvizsgálja. A nemzeti licencadó ebben az esetben rendszerfenntartóként lép fel, aki a pelletgyártók és –kereskedők konformitását az ENplus kézikönyv meghatározásaival az ENplus-kérelem alapján és egy listázott felügyeleti hely vizsgálati jelentésével veti össze.

Tanúsítási hely

A tanúsítási helyek biztosítják a tanúsítási rendszerek függetlenségét és ellenőrzik a folyamatokat. A nyilvántartott tanúsítási helyeknek az ISO/IEC 17065-nek megfelelően az Európai Akkreditálási Egyesület (Europäische Akkreditierungsvereinigung, EA) egy tagjánál akkreditálva kell lenniük. 2014.12.31-ig az akkreditálások az EN 45011-nek megfelelően érvényesek. Az akkreditálási keretnek az EN 14961-2 és EN 15234-2 normákat kell összefognia. Az EPC vagy a nemzeti licencadó bizottság indokolt esetben megengedhet kivételeket. A nemzeti licencadók, ahogy az az EPC-vel kötött licencszerződésben áll, exkluzív együttműködés mellett is dönthetnek egy vagy több meghatározott tanúsítási hellyel az országukban vagy a területükön. Minden engedélyezett tanúsítási hely megtalálható az ENplus nyilvános internetes oldalán a felsorolásban: www.enplus-pellets.eu.

9

Rendszerfenntartó

Egy rendszerfenntartó egy olyan nemzeti licencadó, aki a z ENplus tanúsítási eljárást csoportos tanúsítási eljárásként szervezi meg.

Nyilvántartott felügyeleti helyek és vizsgálati laboratóriumok

A nyilvántartott felügyeleti helyeknek az EN ISO 17020 szerint akkreditálva kell lenniük. Az akkreditálási keretnek magába kell foglalnia az EN 14961-2-t és 15234-2-t. Az EPC vagy a nemzeti licencadó bizottság engedélyezhet indokolt esetekben kivételeket. A nyilvántartott vizsgálati laboratóriumoknak az ISO 17025 szerint kell akkreditálva lenniük és az EN 14961-2 által meghatározott vizsgálati normákat kell alkalmazniuk. Az akkreditálási keretnek magába kell foglalnia az EN 14961-2-t. A felügyeleti helyeket és a vizsgálati laboratóriumokat az EPC-nek el kell fogadnia. Csak azokat a felügyeleti helyeket és vizsgálati laboratóriumokat ismerik el az ENplus programban, amelyek a nyilvános ENplus honlapon fel vannak sorolva.

Tanúsított pelletgyártók

A pelletgyártó egy olyan vállalkozás, amely a pelletet faszerű biomasszából gyártja egy vagy több telephelyen. Az egyes telephelyek különböző jogi személyek lehetnek addig, míg azokat a pelletgyártó ellenőrzése alatt tartja (pl. leányvállalatok, többségi részesedések). A pelletgyártók az ENplus tanúsítványt a nemzeti pelletszövetségnél igényelhetik, amely abban a régióban illetékes, ahol a vállalkozás fő székhelye van. A tanúsított pelletgyártók eladhatnak ömlesztett pelletet tanúsított ENplus pelletként pelletkereskedőknek vagy zsákos árut ENplus címkével bárki számára.

A tanúsított pelletgyártó ömlesztett pelletet nem adhat el ENplus jelzéssel végfelhasználóknak, kivéve, ha a gyártó egyben pelletkereskedő is.

Tanúsított pelletkereskedők

A pelletkereskedő egy olyan vállalkozás, amely pelletet ad el és/vagy gyárt és azt más kereskedőknek vagy felhasználóknak adja el. Az egyes eladóhelyek különböző jogi személyek tulajdonában lehetnek vagy általuk üzemeltetve vannak addig, míg a pelletkereskedő azt ellenőrzése alatt tartja (pl. leányvállalatok, többségi részesedések), és míg nincs saját raktáruk vagy pelletszállító járművük. A pelletkereskedő az ENplus tanúsítványt akkor igényelheti, ha ömlesztett pelletet ad el vagy szállít – saját felszereléssel vagy egy szolgáltató által – vagy a pelletet zsákba csomagolja és eladja. A

10

tanúsítványt az EPC-től vagy attól a nemzeti licencadó bizottságtól kell igényelnie, amely abban a régióban illetékes, amelyben a vállalkozás fő székhelye van.

Allicencvevő

A tanúsított pelletkereskedő a tanúsító jelek használatának jogát átadhatja egy olyan kereskedőnek, aki nem tanúsított és nincs fizikai kapcsolata a pellettel (nincs saját raktára vagy saját szállítójárműve). Ebben az esetben a fizikai kezelést (rakodás és szállítás) a tanúsított kereskedő végzi.

Az allicencszerződés egy másolatát az illetékes nemzeti licencadónak vagy az EPC-nek be kell nyújtani.

ENplus-azonosítószám

Az ENplus azonosítószám (ENplus-ID) egy egyszeri azonosítószám egy bizonyos tanúsított pelletgyártónak vagy –kereskedőnek. Öt számjegyből áll. Az első két szám az országkód, a három számjegyűt a végén az EPC vagy a nemzeti licencadó rendeli hozzá. A háromjegyű számot használják, hogy a gyártókat (001-299) a kereskedőktől (301-999) megkülönböztessék. Az ENplus azonosító számnak szerepelnie kell a címkéken és a szállítóleveleken. Azok a gyártók, akik az ömlesztett pelletet közvetlenül a végfelhasználóknak adják el, a kereskedő-azonosító számukat kell használniuk.

A pellet mint zsákos áru

Pelletet zsákos áruként zárt csomagolásban készítik elő a végfelhasználó számára. A pelletzsákok max. 1,5 tonna pelletet tartalmazhatnak és le kell pecsételni. A pelletzsákokon címkének kell lennie.

Ömlesztett pellet

Az ömlesztett pellet olyan pellet, amelyet csomagolás nélkül szállítanak és adnak el. Ömlesztett áruként kezelik.

11

1. rész: ÁLTALÁNOS LEÍRÁS - 1. TANÚSÍTÁSI RENDSZER

Az Európai Biomassza Szövetségen (AEBIOM) belül szerveződött Európai Pellet Tanács (EPC) kapta meg az ENplus tanúsítási program licencjogait a rendszert kifejlesztő Német Pelletintézet Kft.-vel (DEPI) kötött szerződés által. Az EPC ezeket a jogokat nemzeti licencadóknak adja tovább, akik megszervezik az ENplus bevezetését a mindenkori országukban vagy földrajzi területükön.

A tanúsítási rendszer függetlenségét akkreditált tanúsítási helyek összekapcsolása által az ISO/IEC 17065 (korábban EN 45011) alapján biztosítják. A programot vagy egy harmadik fél általi tanúsításként (ISO/IEC 17065 alapján) vagy csoportos tanúsítási eljárásként szervezik meg. A nemzeti pelletszövetségek, amelyek az ENplus igazgatásáért felelősek, döntenek a tanúsítás módjáról (egyéni vagy csoportos) és meghatározzák az illetékes tanúsítási helyeket az országukban. Ezeket a szervezeteket nyilvántartják a nemzeti internetes oldalukon és a nyilvános ENplus honlapon: www.enplus-pellets-eu.

A felügyeleti helyeket és a vizsgálati laborokat az EPC-nek el kell ismernie és nyilván kell tartania.

A tanúsítási program lényeges alkotórészei:

 A minőségi osztályok meghatározása és a pellettulajdonságok részletezése.

 Az üzemen belüli minőségellenőrzéssel (berendezések és folyamatok, az alkalmazottak minősítése, dokumentálási követelmények, belső minőségvizsgálat) kapcsolatos követelmények.

 A fapellet, pelletgyártás, logisztikai rendszer konformitásának felügyelete és igazolása (a végfelhasználóknak történő értékesítésig) és a minőségellenőrzés az európai normák és ezen kézikönyv meghatározásainak segítségével.

 A tanúsítási eljárásnak és a külső vizsgálatoknak, licenckiadásnak, licencmegvonásnak, panaszok menedzselésének megvalósítása.  Az áru jelölése és az ENplus azonosítószám használata.

A jogokat, felelősségeket és kötelezettségeket ez a kézikönyv minden, az ENplus tanúsítási programban érintett fél számára lefekteti. A kézikönyvet rendszeresen átdolgozza egy, az EPC által felkért vezetői bizottság.

12

1. rész - 2. A PELLET MINŐSÉGE

2.1Minőségi osztályok

Az ENplus tanúsítási program három minőségi osztályt határoz meg a felhasznált nyersanyagokkal és a fapellet tulajdonságaival kapcsolatos követelményekkel. Ezek az EN14961-2 osztályainak felelnek meg, megnevezésük pedig a következő:

 ENplus-A1

 ENplus-A2

 EN-B

A pelleteknek eleget kell tenniük az EN 14961-2 normának. A felügyeleti helyeknek és a vizsgálati laboratóriumoknak azon vizsgálati eljárásokat kell alkalmazniuk, amelyeket az EN 14961-2–ben írnak le. Az 1. táblázat áttekintést ad a legfontosabb pellettulajdonságokról és azok határértékeiről.

1.Táblázat A legfontosabb pellettulajdonságok határértékei. További jellemzők az EN 14961-2-ben találhatók

Ld. melléklet

Az ENplus követelményei a következő pontokban túlhaladják az EN 14961-2-t:

 Kötelező követelmények a hamu olvadási jellemzőivel kapcsolatban (EN 14961-2 önként vállalt)

 Az ENplus-A1 megköveteli a ≥1200 ºC-os hamulágyulási hőmérsékletet

 Az ENplus-A2 megköveteli a ≥1100 ºC-os hamulágyulási hőmérsékletet

 Az analízisre használt hamut 815ºC-on állítják elő

 Az EN-B-ben nem megengedett a vegykezelt fa nyersanyagként való felhasználása (lásd 2.2)

13

2.2A nyersanyagra vonatkozó követelmények

A 2. táblázatban megadott faválaszték az EN 14961-1 normának megfelelően használható fel alapanyagnak a pelletgyártásban.

2.Táblázat: Faválaszték, amely felhasználható a pelletgyártásban

Ld. melléklet

Az EN 14961-1-től eltérve a vegykezelt fák felhasználása nem megengedett, kivéve azokat a fákat, amelyeket külsőleg rovarok (pl. Lineatus) ellen kezeltek, és nem számítanak vegykezelt fának.

2.3.Préselési segédanyagokra vonatkozó követelmények
A segédanyagok vagy pótanyagok olyan anyagok, amelyeket a pelletgyártásban vagy a gyártás után használnak, hogy a tüzelőanyag minőségét növeljék, a károsanyagkibocsátást csökkentsék vagy a gyártást hatékonyabbá tegyék. A pellet össztömegének 2%-át tehetik ki. Hányadukat a termelésben 1,8 w%-ban kell behatárolni, a gyártás után felhasználtak esetében (pl. olajok) a hányad a pellet 0,2 w%-a lehet. A felhasznált segédanyagok és pótanyagok fajtáját (anyag és kereskedelmi név) és mennyiségét dokumentálni kell. A víz és a gőz nem minősül pótanyagnak, ennek a meghatározásnak az értelmében.
A keményítőnek, kukoricalisztnek, burgonyalisztnek, növényi olajnak, a szulfáteljárásból származó ligninnek stb. a feldolgozott, kémiailag nem megváltoztatott mező- vagy erdőgazdálkodási termékekből kell származnia. Az EPC kizárhatja bizonyos pótanyagok felhasználását, ha felvetődik, hogy problémát okozhatnak a fűtőberendezések üzemelése közben, vagy veszélyt jelentenek az egészségre vagy a környezetre. Ebben az esetben –úgy, mint egy innovatív pótanyag bevezetésénél is- a vállalkozás, amely egy ilyen anyagot akar felhasználni, az EPC-nek igazolnia kell, hogy a pótanyag hasznos és ártalmatlan.

14

1. rész - 3. TANÚSÍTVÁNY

3.1.A tanúsítvány kiállítása

A pelletgyártónak vagy –kereskedőnek a védjegyhasználati licencet vagy az EPC-től vagy a nemzeti licencadó bizottságtól kell kérelmeznie. Ha a kérelmét az EPC-nél nyújtja be, a kérelmezőnek választania kell egy nyilvántartott felügyeleti helyet és el kell fogadnia a tanúsítási helyet, amely az országában illetékes. A tanúsító hely vagy a rendszerfenntartó felülvizsgálja a kérelem ENplus programmal kapcsolatos konformitását a kérvényező nyomtatvány és a benyújtott dokumentumok alapján. Pelletgyártók esetében ez a felügyeleti hely első jelentése, amely magába foglalja a laboratóriumi eredményeket.
Ha a kérelmet elfogadják, akkor a kérelmezőt és az EPC-t/nemzeti licencadó bizottságot értesítik egy konformitási jelentéssel (lásd 3-as és 4-es melléklet). Az EPC/nemzeti licencadó bizottság a kérelmezőnek elküldi a licencszerződést és egy fizetési felszólítást. Ha a licencdíj befizetésének bizonylata beérkezik, és az aláírt szerződés az EPC/nemzeti licencadó bizottság birtokában van, az EPC/ nemzeti licencadó bizottság értesíti a tanúsítási helyet/rendszerfenntartót, amely aztán a licencszerződést az ENplus azonosítószámmal és a tanúsítvánnyal együtt elküldi a kérelmezőnek.
A tanúsított vállalkozás bekerül a tanúsított vállalkozások nyilvántartásába, amely a nemzeti licencadó bizottság és az EPC honlapján látható.

3.2A tanúsítvány érvényessége

A tanúsítvány egy tanúsítási periódusra érvényes. Egy tanúsítási periódus három évig tart. A tanúsítvány kiállításával kezdődik. Csoportos tanúsítási eljárás esetében a tanúsítási periódus a csoport minden tagja számára azonos. A tanúsított gyártók és a tanúsított kereskedők minden tanúsítási periódus kezdetén egy új tanúsítványt kapnak.
Az ENplus tanúsítási program elleni vétség, vagy ha a tanúsító hely megállapítja, hogy a tanúsított vállalkozás nem megfelelően dolgozik, akkor a nemzeti licencadó bizottságnak/EPC-nek joga van ahhoz, hogy a védjegy használati jogát egy bizonyos időre felfüggessze, vagy a licencszerződést megszüntesse és a tanúsító helyet megkérje arra, hogy a tanúsítványt visszavonja. Ha a tanúsított vállalkozás több telephellyel rendelkezik, akkor annak a telephelynek a licencét, amelynél a konformitás nem valósult meg, olyan hosszú időre függesztik fel, amíg a szabályos működést vissza nem állítják.

15

A tanúsított vállalkozás más telephelyéről származó fapelletet továbbra is tanúsított áruként lehet forgalomba hozni.
Ha a licencet és a tanúsítványt visszavonják, a tanúsított vállalkozás ENplus azonosítószámát feketelistára teszik és nem adják ki újból egy tanúsított vállalkozásnak. A korábbi licenctulajdonos az év folyamán új tanúsítási igényt nyújthat be. Igényének sikeres elbírálása után új ENplus azonosító számot adnak neki.

3.3.Változásbejelentési kötelezettségek

A tanúsított vállalkozás azonnal köteles bejelenteni az EPC-nek/nemzeti licencadó bizottságnak minden olyan változást, amely az igénylőlap információival kapcsolatosak (pl. törzsadatok, kapcsolattartó személy, minőségellenőr, felügyeleti hely, szállítójárművek).

3.4.Rendszeres és rendkívüli vizsgálatok

A pelletgyártóknak a kötelező évenként egyszeri ellenőrzésnek alá kell vetniük magukat. Ezen felül a rendszerfenntartó/tanúsítási hely vagy a nemzeti szövetség rendkívüli vizsgálatot rendelhet el, például ha nagyobb számú reklamáció érkezett be. A tanúsítvány megszerzésétől számított egy éven belül a kereskedőket is ellenőrzik, majd legalább egyszer a tanúsítási periódus alatt. Minőségi hiányosságok esetén kiegészítésként rendkívüli vizsgálatot rendelhetnek el.

3.5Fellebbezési eljárások

A kérelmező és a tanúsított vállalkozás írásos fellebbezést nyújthat be a nemzeti licencadó bizottságnak és az EPC-nek a következő döntések ellen:

 A kérelmezett tanúsítás megtagadása

 Új felügyeleti vizsgálatok elrendelése

 Rendkívüli ellenőrzés elrendelése (lásd 3.4.)

 Gyakoribb ellenőrzés elrendelése belső vizsgálatok keretében

 A tanúsítvány/licenc felfüggesztése és visszavonása (lásd 3.2.)

Fellebbezésnek csak akkor adnak helyet, ha a kérelmező vagy a tanúsított vállalkozás igazolja, hogy a megtámadott döntés sérti a jogait. A fellebbezésről két héten belül írásos döntést hoz egy fellebbezési bizottság, amelyet a nemzeti szövetség vagy az EPC állít

16

fel. Azok a személyek, akik a fellebbezési döntésben közvetlenül érintettek, nem vesznek részt a döntéshozásban.

3.6.Allicencek kiadása

Az allicencek kiadása egy eszköz ahhoz, hogy az ENplus tanúsítvánnyal rendelkező pellet értékesítési helyeinek számát növeljék anélkül, hogy ez a tanúsított kereskedők számára külön költséget jelentene. A fő elv az, hogy csak a tanúsított kereskedő kerülhet fizikai kontaktusba a pellettel. A nem tanúsított kereskedők nem rendelkezhetnek a technikai felszerelés fölött, mint pl. raktár, szállító járművek. Ebben az esetben ők a tanúsított kereskedők allicenccel ellátott kereskedőiként működhetnek. Számukra engedélyezett, hogy az ENplus tanúsítással ellátott pelletet ömlesztve értékesítsék, ha a tanúsított kereskedővel kötött allicenc-szerződés biztosítja nekik a jogot, hogy a tanúsított kereskedő ENplus azonosító számát használja. A tanúsított kereskedőnek az allicenc-szerződés másolatát be kell nyújtania az EPC-nek vagy a nemzeti licencadó bizottságnak. Az allicenc arra az országra érvényes, amelyben a tanúsított kereskedő székhelye van.

1. rész - 4. TANÚSÍTÓ VÉDJEGY

Minden tanúsított gyártó és előállító rendelkezik egyedi tanúsító védjeggyel minden egyes pelletminőségi osztályra, amelyet gyárt vagy értékesít. A tanúsított vállalkozás ENplus azonosító száma a tanúsító védjegy fontos alkotórésze, és az ENplus logó alatt látszania kell.

Az ENplus logónak legalább 15 mm-es magasságot el kell érnie. Ezen kívül az azonosító szám magassága a végjegy magasságának 10%-ánál nem lehet kisebb és legalább 1,5 mm-nek kell lennie (Arial betűtípus, 10-es betűméret). A végjegyet vagy az 1. mellékletben bemutatott színvariációk egyikével vagy egyszínűen kell ábrázolni.

A tanúsítvány megadásával a tanúsított vállalkozás megkapja azt a jogot, hogy a tanúsító védjegyet termékeinek minőségi osztályának jelzésére és reklámcélokra felhasználja. A védjegyet kizárólag a tanúsított termékkel közvetlen kapcsolatban lehet felhasználni. Azok a tanúsított vállalkozások, amelyek tanúsított és nem tanúsított árut is előállítanak, vagy azzal kereskednek, a látszatát is el kell kerülniük, hogy a termék vagy áru egésze tanúsított. A tanúsító védjegyet csak akkor szabad szállítóleveleken és

17

számlákon feltüntetni, ha azokat kizárólag ENplus tanúsítással ellátott pelletre állították ki.

1. rész - 5. VISSZAKÖVETHETŐSÉG ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

A visszakövetés rendszere az önellenőrzést és a minőségbiztosítást szolgálja azért, hogy fellelhető legyen, hogy a szállítási láncban hol adódott hiányosság, és a hibákat be lehessen azonosítani. Az egyedi azonosítószám rendszerén keresztül (ENplus-ID) visszakövethető minden szállítmány a végfelhasználótól az szállítási láncon keresztül a gyártóig. Ezért az eladó ENplus azonosító számának az eladási dokumentumokra történő nyomtatása minden ENplus pelletszállítmány esetében ipari célokra vagy a végfelhasználónak történő közvetlen eladás esetében előírás.

5.1 Az ENplus azonosító szám

Az ENplus azonosító szám öt számjegyből áll, amelyből kiolvasható, hogy a tanúsított vállalkozó kereskedő vagy gyártó, és hogy melyik országból származik. Az első két számjegy az országról informál, amelyből a pelletgyártó vagy –kereskedő származik. Ehhez az ISO 3166 alapján rendelik az országkódokat. Azok a vállalkozások, amelyek 2010-ben a DEPI-től kapták a tanúsítványukat, a 2010-es német ENplus kézikönyv által javasolt numerikus kódokat 2014 végéig használhatják. Az országkód után álló három számjegy a tanúsított vállalkozás száma. A számok 001-től 299-ig gyártókat jelölnek, 301-999-ig pedig kereskedőket. Azoknak a tanúsított pelletgyártóknak, akik ömlesztett árut szállítanak a végfelhasználónak, kereskedői tanúsítvánnyal is kell rendelkezniük. Ömlesztett pellet végfelhasználónak történő kiszállításakor az ENplus kereskedői azonosító számot kell használniuk.

Az egész szállítási folyamatot több ENplus azonosító szám láncolata adhatja meg, amely jelöli a folyamatban résztvevő gyártót és az összes kereskedőt. Minden azonosító számot szóközzel kell elválasztani egymástól. A következő azonosító szám kombináció azt mutatja, hogy a pelletet a 012-es számú gyártó állította elő, és a 344-es számú német kereskedő szállította.

Ld. melléklet

Mivel az ENplus fontos ismertetőjegye a visszakövethetőség és az átláthatóság, az ügyfeleket tájékoztatni kell arról, hogy bizonyos pelletszállítmány honnan származik. A tanúsított kereskedőnek az azonosító számok láncolatát kellene használnia, ami

18

azonban túl bonyolult, sőt lehetetlen, ha a pelletet több különböző gyártótól vásárolja vagy tárolja. Ehelyett megadhatja a tárolás helyét vagy csak a saját ENplus azonosító számát. Reklamációk esetében azonban a saját belső dokumentációjából vissza kell tudnia követni a pellet eredetét.

5.2.Tartalékminták

A tartalékminták analízise megbízható alapot ad a felhasználók minőséggel kapcsolatos reklamációja vagy a gyártók és kereskedők közötti, pelletminőséggel kapcsolatos véleménykülönbségek eldöntéséhez. A tartalék mintákat az utolsó szitálás után, a mozgatott áruból vagy a szállító jármű silójából kell venni. A tartalékmintákat legalább 9 hónapig szakszerűen el kell tárolni.

A tanúsított gyártóknak legalább 1,5 kg mintát kell tárolóhelyenként és naponként kivenniük. Ugyanez érvényes minden tanúsított kereskedőre, akik saját raktárt üzemeltetnek. A dátumot és a pellet minőségi osztályát is dokumentálni kell.

Ezen kívül a tanúsított kereskedőnek minden rakományból legalább 500 g mintát kell kivennie. A dátumot, minőségi osztályt, pelletmennyiséget és a szállító jármű rendszámát is dokumentálni kell.

Ha a rakodás a gyártási telephelyen történik, egy minta elegendő a gyártónak és a kereskedőnek. A mintákat a gyártási telephelyen kell tárolni. A tanúsított kereskedőnek hozzáférést kell biztosítani a tárolt mintákhoz.

A minta zacskóját le kell pecsételni és egy folytatólagos regisztrációs számmal kell ellátni. Ezeket a számokat a szállítási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

5.3.A zsákos áruval való kereskedelem

A tanúsított pelletzsákokat azon ország nyelvén kell felcímkézni, amelyben forgalomba hozzák. A címkének a következő információkat kell tartalmaznia:

 „Fapellet” a megfelelő minőségi osztállyal

 Tömeg (kg-ban vagy tonnában megadva)

 Átmérő (6 vagy 8 mm)

 A gyártó tanúsítási védjegye (tanúsított gyártó vagy kereskedő)

 „Száraz helyen tárolandó”

19

 „A felhasználás csak jóváhagyott és megfelelő tüzelőberendezésekben történhet, figyelembe véve a gyártó útmutatásait és a törvény szerinti meghatározásokat.”

 Gyártó (a zsákos áruért felelős, tanúsított vállalkozás neve és címe)

Ha a címke a pellettulajdonságokról tartalmaz adatokat (pl. hamutartalom, fűtőérték), akkor a paramétereket az EN 14961-2 norma módszerei szerint kell mérni, kivéve a hamu olvadási jellemzőjét, amelyet ezen kézikönyv alapján kell meghatározni. Ez azt jelenti, hogy például a fűtőérték nem a száraz tömegre, hanem tüzelőanyag szállítási állapotára vonatkozik. Az előre felcímkézett zsákok mennyiségét látva ezt a meghatározást legkésőbb 2014 01.01-ig teljesíteni kell.

A nemzeti licencadó bizottság/EPC attól a tanúsított vállalkozástól, amelynek ENplus azonosító száma a zsákra van nyomtatva, kérheti a zsákdizájn egy nyomtatási mintáját. Azért, hogy megelőzzék az ENplus védjeggyel való visszaélést, minden nyomtatási mintát nyilvánosságra hoznak a nemzeti és európai ENplus honlapokon.

Az ENplus-címkés zsákos áruval való kereskedés tanúsítvány nélkül nem engedélyezett. Az a tanúsított vállalkozás, amelynek az ENplus azonosító száma a zsákon szerepel, megengedheti a nem tanúsított kereskedőnek a tanúsítási védjegy felhasználását reklámozás céljából (pl. a nem tanúsított kereskedő honlapján). Ebben az esetben a tanúsított vállalkozásnak alá kell írnia egy írásbeli megállapodást a nem tanúsított kereskedővel a tanúsítási védjegy felhasználásáról és egy másolatot a licencadó bizottságnak/EPC-nek. Ez a megállapodás csak a zsákos árura vonatkozik. Ha a nem tanúsított kereskedő ömlesztett árut is értékesít, akkor világosan láthatónak kell lennie, hogy a tanúsítvány csak a tanúsított zsákos árura érvényes.

Az EN-B osztályba sorolt fapelletet kis zsákokban (max. 50 kg) nem szabad árusítani.

1. rész - 6. KIFOGÁSOLÁSI ELJÁRÁSOK

Olyan ügyfélpanasz esetében, amelyet az ügyfél és a tanúsított kereskedő között nem lehet megoldani, az ügyfél megkérheti a nemzeti licencadó bizottságot/EPC-t, hogy a panasszal foglalkozzon. A licencadó bizottság/EPC javasolni fog egy megoldást vagy megnevez egy ENplus-auditort, aki kivizsgálja az ügyet és eldönti, hogy jogos-e a panasz. Az auditor döntése minden tanúsított résztvevő számára kötelező érvényű. Jogos panasz esetén az auditor költségei a tanúsított pelletkereskedőt terhelik, más esetben pedig az EPC-t/nemzeti licencadó bizottságt.

20

A következő feltételek számítanak a pellettel kapcsolatos reklamációk elismerésének:

 A tárolt pellet egy mintáját és a tartalékmintát egy akkreditált vizsgálati laboratóriumban analizálják és nem felelnek meg at ENplus meghatározásoknak.

 A finomhányad (<3,15 mm) a raktárban nagyobb, mint 4 w%. Az EPC egy mintavételi eljárást tűz ki, amely biztosítja, hogy a mintát csak az utolsó szállítmányból vették. Ez esetben a következő előfeltételek érvényesek:

– A maradék pellet részaránya az utolsó szállítmány előtt a raktárkapacitás kevesebb, mint 10%-át tette ki.

– A befúvási szakasz a belső vezetékeket is beleszámítva nem több, mint 30 m.

– A pelletraktárat az EPC irányvonalának megfelelően pellet tárolására alakították ki.

A pelletraktározás irányvonala az ENplus honlapján van közzétéve. A német nyelvterületre a DEPI „Javaslatok a fapellet tárolására” normái érvényesek.

1. rész - 7. DÍJAZÁSI REND

Az ENplus díjazási rendjét a nemzeti licencadó állapítja meg, és az EPC-nek engedélyeznie kell. A díjat az alapdíjból és az előállított/forgalomba hozott pelletmennyiség szerinti licencdíjból lehet meghatározni.

A tanúsított gyártóknak és kereskedőknek az elmúlt évben előállított pellet mennyiségét az aktuális év január 15-éig kell az EPC-nek/nemzeti licencadó bizottságnak bejelenteniük, és az aktuális évre vonatkozó, gyártással/értékesítéssel kapcsolatos becsléseket is le kell adniuk. A licencdíjat a becslés alapján számolják ki. A különbséget a becsült mennyiség és a tényleges mennyiség között a következő év díjkalkulációjánál számolják el.

A gyártók díjai

A licencdíj minden A1 és A2 pellet (ömlesztett áru és zsákos áru) azon mennyiségén alapszik, amit előállítottak, függetlenül attól, hogy ENplus pelletként adják-e el, vagy sem. Azon pelletfajtákat, amelyeket erőműveknek vagy állatok számára alomnak adnak el, nem számítanak bele a licencdíjakba. A figyelembe nem vett mennyiség jóváhagyásához szükség van az EPC/nemzeti licencadó hozzájárulására. Ezen kívül

21

keletkeznek olyan költségek a felügyeleti vizsgálatok miatt, amelyeket közvetlenül a felügyeleti hely és a tanúsított gyártó között keletkeznek.

A kereskedők díjai

A licencdíj minden A1 és A2 pellet azon mennyiségén alapszik, amit ömlesztve hoznak forgalomba, függetlenül attól, hogy ENplus pelletként adják-e el, vagy sem. Azon pelletfajtákat, amelyeket erőműveknek vagy állatok számára alomnak adnak el, nem számítanak bele a licencdíjakba. A figyelembe nem vett mennyiség jóváhagyásához szükség van az EPC/nemzeti licencadó bizottság hozzájárulására. Azok a kereskedők, akik a saját ENplus azonosító számukat a zsákos áruhoz használják, a zsákos áruként eladott pellet után is kell licencdíjat fizetniük. Azon pelletgyártóknak, akik kiegészítésként kereskedői tanúsítvánnyal is rendelkeznek, csak a közvetlenül a végfelhasználóknak értékesített pellet után kell fizetniük.
A kereskedők alapdíja tartalmazza a rendszeres auditok költségeit. Ezen kívül a felügyeleti vizsgálatok miatt keletkezhetnek költségek, amelyeket az EPC/nemzeti licencadó bizottság rendel el, pl. abban az esetben, ha nem tesznek eleget a konformitás elvárásainak.

1. rész - 8. NYILVÁNTARTOTT TANÚSÍTÓ HELYEK, FELÜGYELETI HELYEK ÉS VIZSGÁLATI LABORATÓRIUMOK

8.1. A regisztrálás feltételei

A nyilvántartott tanúsítási helyet az ISO/IEC 17065 norma alapján, az EA (European Co-Operation for Accredation) egy tagjánál kell akkreditálni. Az akkreditálás az EN 45011 alapján 2014.12.31-ig érvényes. Az EN 14961-2-es és EN 15234-2-es normáknak kell megfelelnie. Az EPC/nemzeti linencadó bizottságok indokolt esetben engedélyezhetnek kivételeket.

A feltüntetett felügyeleti helyet az ISO 17020 alapján kell akkreditálni. Az EN 14961-2 és az EN 15234-2 normáknak kell megfelelnie. Az EPC indokolt esetben engedélyezhet kivételeket. A vezető auditorokat is fel kell tüntetnie az EPC-nek. Nekik részt kell venniük legalább három auditon a gyártóknál és egy kétnapos, az EPC által elismert oktatáson. A feltüntetett auditoroknak legalább minden második évben részt kell venniük egy EPC által auditoroknak szervezett workshopon.

22

A vizsgálati laboratóriumokat a vizsgálati normákra vonatkozó EN ISO 17025 alapján, az EN 14961-2-nek megfelelően kell akkreditálni. A vizsgálati laboratóriumok egymással együttműködhetnek, hogy minden, norma által megkövetelt tesztnek megfeleljenek.

8.2. A kérelem kiállításának eljárása

A tanúsító helyek nyilvántartásukat az EPC-nél ezen kézikönyv követelményei alapján kérelmezhetik. A kérelmeket írásban kel benyújtani az EPC-nek.

A nemzeti licencadó bizottságok eldönthetik, hogy együttműködnek-e egy vagy több, az országukban vagy régiójukban nyilvántartott tanúsító hellyel, mint ahogy az EPC-vel kötött licencszerződés lerögzíti. A megállapodást mindkét szerződő partner írásbeli szerződéssel köti meg.

A felügyeleti helyek kérelmezhetik az EPC-nél való nyilvántartást. A kérelmezésnek tartalmaznia kell a javasolt auditorokat és a mindenkori kimutatásokat. Az EPC-nél való nyilvántartás minden régió és ország számára érvényes. A felügyeleti helyként történő nyilvántartáshoz 800 €-s, minden nyilvántartott auditornak 200 €-s éves díjat állapítottak meg.

Az EPC-nek közölnie kell a rendszerfenntartóval/tanúsítási hellyel az akkreditálás részleteivel, a nyilvántartott felügyeleti helyekkel, a vizsgálati laboratóriumokkal és az auditorokkal kapcsolatos információkat. A nemzeti licencadó bizottságok az EPC-nél benyújthatnak írásbeli elutasítást azoknak a nyilvántartása ellen, akiknél tudomásuk van hiányosságokról, pl. a 8.1. fejezetben leírt meghatározások be nem tartásáról vagy ügyfélpanaszok esetében. Az EPC megvizsgálja a kérelmet, egy hónapon belül döntést hoz, minden érintett felet értesít a döntésről és annak megindokolásáról.

23

2. rész: PELLETGYÁRTÓK TANÚSÍTÁSA - 9. KÉRELMEZÉS

9. KÉRELEM BEADÁSA

A pelletgyártónak abban az országban kell a tanúsítást kérelmeznie, amelyben a telephelye van. (Az előző kézikönyv megengedte, hogy a telephelyet a gyártás országában vagy a vállalkozás székhelyének országában tanúsítsák. Azokat a telephelyeket, amelyeket a vállalkozás székhelyének országában tanúsítottak, megtarthatják a vállalkozás székhelyének ENplus azonosító számát. Ebben az esetben az eredeti licencadó és az eredeti tanúsító hely is illetékes maradhat, de a tonnánkénti gyártott pellet licencdíját, arra az illetékes nemzeti licencadóra kell átterjeszteni, amely illetékes abban az országban, amelyben a telephely van.) A kérelmezési eljárás, a tanúsító hely és a licencadó illetékessége a származási ország kérelmezőitől függ. Ha az EPC a licencjogokat a nemzeti licencadó bizottságnak kiadta, akkor a nemzeti licencadó és az általa meghatározott tanúsítási hely illetékes a kérelem megítélésében. Ellenkező esetben a kérelmet az EPC és egy feljogosított tanúsítási hely dolgozza fel. Minden nemzeti licencadó nyilván van tartva a www.enplus-pellets.eu honlapon.

9.1. A kérelmezési eljárás

Mindenekelőtt a pelletgyártónak kell meghatároznia egy nyilvántartott felügyeleti helyet és aláírnia egy szerződést az évenkénti gyártásellenőrzésről. A felügyeleti hely az első ellenőrzést elvégzi. A jelentés egy másolatát elküldi a tanúsító helynek/rendszerfenntartónak.

A pelletgyártó elküldi a kérelmet a nemzeti licencadó bizottság által megnevezett helyre, amely a nemzeti ENplus internetes oldalán nyilvánosságra van hozva. A kérelem tartalmazza a kitöltött kérelmezési nyomtatványt és a kérelmező által aláírt licencszerződést.

A tanúsító hely eljuttatja a szerződést és a konformitási jelentést a nemzeti licencadó bizottságnak, aki az ellenjegyzett licencszerződést és az egyedi tanúsítási védjegyet két héten belül elküldi a kérelmezőnek, miután (1.) a tanúsító hely/rendszerfenntartó a program ENplus konformitását megállapítja és (2.) a kérelmező az aktuális évre szóló licencdíjat kifizette.
24

9.2. Megbízás gyártásellenőrzésre

A kérelmező ellenőrzési szerződést köt egy, az EPC-nél nyilvántartott ellenőrző hellyel és felkéri azt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokra.

9.3. Első ellenőrző vizsgálat

A felügyeleti hely végzi a kérelmező pelletgyártó gyártási berendezés(ei)ének első ellenőrzését az EPC master-jegyzékének normáinak megfelelően. A kérelmezőnek hozzáférést kell biztosítania az auditor számára a gyártási berendezésekhez és a lényeges dokumentációkhoz.

Az első ellenőrzéskor az auditor a következő feladatokat végzi el:

 Mintavétel a gyártásból/raktározásból, a mintavétel helyének felírása és fotózása. A mintavételnek az EN 14778 szerint kell történnie. Az auditornak a kivett mintákat be kell csomagolnia, le kell pecsételnie és a vizsgálati laboratóriumba kell küldenie.

 A nyersanyag és a préselési segédanyagok eredetének vizsgálata. A nyersanyagok eredetét és forrását az EN 14961-2 alapján kell osztályozni. Ha a nyersanyag nem egy csatolt fűrészüzemből származik, akkor meg kell adni a szállítókat és a nyersanyag eredetét az EN 14961-1 1. táblázata alapján. Meg kell adni a tanúsított forrásból (pl. FSC, PEFC) származó nyersanyag részarányát. Meg kell adni a segédanyagok fajtáját és mennyiségét.

 Belső mintavételek és minőségellenőrzések. Ha szükséges, akkor tartanak egy reprezentatív mintavételt betanítás céljából (megjegyzés: Az önellenőrzés céljából történő mintavételnek nem kell megfelelnie az EN 14778-nak.) Az önellenőrzés céljából történő vizsgálati eljárást rögzíteni kell.

 A termelési folyamat, a dokumentáció és a minőségmenedzselés felülvizsgálata.

Az első ellenőrzésről készült jelentést (mely tartalmazza a laboreredményeket, a préselési segédanyagok fajtáját, mennyiségét és a jegyzéket) a kérelmezőnek és a tanúsító helynek/rendszerfenntartónak továbbküldik. A tanúsítási hely/rendszerhordozó eljuttatja konformitásról szóló jelentést (3. melléklet) az EPC-nek/nemzeti licencadó bizottságnak. Az ellenőrzésről szóló jelentésnek tartalmaznia kell minden, a konformitásról szóló jelentéshez szükséges információt. A konformitásról szóló jelentés nyomtatványa a jegyzék részét is képezheti.

25

Ha az ellenőrzés vagy a laboratóriumi tesztek során kevés, a konformitással kapcsolatos összeférhetetlenséget állapítanak meg, akkor az ellenőrzési hely megállapít egy határidőt azok kijavítására. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az adott idő elegendő, és azon belül meg tudja szüntetni a hibákat.

Ha jelentős konformitással kapcsolatos összeférhetetlenséget állapítanak meg, a tanúsítási hely a hibák kijavítása után új auditot rendel el. Ha az újabb audit szintén összeférhetetlenséget állapít meg a konformitással kapcsolatban, a tanúsítási hely visszavonja a tanúsítványt. A jelentős, konformitással kapcsolatos összeférhetetlenségek azok, melyek a termékminőséget tartósan csökkentik, mint például a nem megfelelő nyersanyag vagy hiányos gyártási vagy raktárfelszerelések.

2. rész - 10. ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOK

Minden gyártási helyszínt évente egyszer egy nyilvántartott auditor az EPC masterjegyzéke alapján ellenőrzi. A vizsgálatot előre bejelentés nélkül is tarthatják. Az ellenőrzésről szóló jelentést (amely tartalmazza a laboratóriumi eredményeket és a jegyzéket) tovább kell küldeni a kérelmezőnek és a tanúsítási helynek/rendszerfenntartónak. A tanúsítási hely/rendszerfenntartó ezután egy konformitásról szóló jelentést (lásd 3. melléklet) nyújt be az EPC-nek/ nemzeti licencadó bizottságnak. Az ellenőrzésről szóló jelentésnek minden, a konformitásról szóló jelentés miatt fontos információt tartalmaznia kell. A konformitásról szóló jelentés nyomtatványa részét képezheti a jegyzéknek.

Ha az ellenőrzés vagy a laboratóriumi tesztek során kevés konformitással kapcsolatos összeférhetetlenséget állapítanak meg, akkor az ellenőrzési hely megállapít egy határidőt azok kijavítására. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy az adott idő elegendő, és azon belül meg tudja szüntetni a hibákat.

Ha jelentős konformitással kapcsolatos összeférhetetlenséget állapítanak meg, a tanúsítási hely a hibák kijavítása után új auditot rendel el. Ha az újabb audit szintén összeférhetetlenséget állapít meg a konformitással kapcsolatban, a tanúsítási hely visszavonja a tanúsítványt. A jelentős, konformitással kapcsolatos összeférhetetlenségek azok, melyek a termékminőséget tartósan csökkentik, mint például a nem megfelelő nyersanyag vagy hiányos gyártási vagy raktárfelszerelések.

26

2. rész - 11. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A belső minőségellenőrzéssel kapcsolatos követelmények az EN 15234-2-n és az ISO 9001-en alapulnak. A minőségbiztosításnak tartalmaznia kell egy házon belüli kézikönyvet és/vagy használati útmutatókat, a külső és belső oktatásról szóló könyveket és a reklamációkkal kapcsolatos eljárási módokat.

11.1. Üzemi technikai berendezések és üzemi folyamatok

A gyártási helyszíneknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 A tanúsított vállalkozásnak rendelkeznie kell megfelelő technikai felszereléssel a magas értékű pellet gyártáshoz, raktározáshoz és csomagolásához. Ezek működését és állapotát rendszeresen felül kel vizsgálni.

 A nyersanyagok megfelelőségét azok átvételénél felül kell vizsgálni (árubeérkezési ellenőrzés), pl. egy egyéni vizsgálattal.

 A nyersanyagok szennyeződését pl. talajjal, kaviccsal, magokkal és az előállított pellet szennyeződését el kell kerülni. A feldolgozási helyeket, silókat technikai felszereléseket rendszeresen ellenőrizni kell a szennyeződések szempontjából, és adott esetben meg kell azokat tisztítani.

 A belső és külső járműveket, amennyiben ezek nem speciális, kizárólag tanúsított fapellet szállítására alkalmas járművek, a rakodás előtt szennyeződés szempontjából ellenőrizni kell.

 A fapellet végfelhasználónak történő szállítása előtti rakodáskor egy működőképes, rendszeresen karbantartott berendezést kell használni a finomhányad elválasztása céljából. A fapelletet <1 Ma-%-kal kell rakodni.

 A fapelletet védeni kell a nedvességtől. Szárazon kell tárolni és csomagolni, védeni kell a kondenzációtól, esőtől, hótól.

 A különböző minőségi osztályba sorolt fapellet összekeveredését a munkafolyamatok gondos tervezésével és elkülönített raktározással kell megakadályozni.

 Ha a gyártási folyamatban zavar keletkezik, minden pelletet azonosítani kell, amelyet minőségi jellemzők nélkül gyártottak. Ezeket a fapelleteket nem szabad tanúsított pelletként eladni.

 A javítási és karbantartási munkák után az előállított fapelletet egy házon belüli minőségi vizsgának kel alávetni.

 A minőségellenőr minden érintet alkalmazottnak évente egyszer a minőségi követelményekkel kapcsolatban oktatást tart.

 A tanúsított vállalkozásnak rendelkeznie kell saját alkalmas vizsgálóműszerekkel és eszközökkel, valamint az előállított pellet vizsgálatához megfelelő ismerettel.

27

11.2. A minőségellenőr

A cégvezetőségnek egy tapasztalt munkatársat minőségellenőrré kell kineveznie. A minőségellenőrnek legalább évente egyszer és a tanúsítási perióduson belül egyszer részt kell vennie egy külső, a pelletgyártók minőségbiztosításával kapcsolatos továbbképzésen. A továbbképzést az EPC-nek/nemzeti licencadó bizottságnaknak el kell ismernie.

A minőségellenőr a belső dokumentációt korrektül vezeti és felelős a tartalékmintákért és a saját ellenőrzés lefolytatásáért. Ismernie kell a fapellet minőségével kapcsolatos, különböző munkafolyamatok következményeit és a többi alkalmazottat az ő mindenkori hatáskörükön belül oktatásban kell részesítenie. Ezen kívül ő a kapcsolattartó személy a kollégák számára, ha a gyártási folyamatban zavar lép fel. A minőségellenőr egyes ellenőrzési és dokumentációs feladatokat más alkalmazottaknak átadhat. Ebben az esetben neki kell a felelős alkalmazottnak a kötelességeiről felvilágosítást adnia és ellenőriznie, hogy azokat betartják-e.

A minőségellenőr egyben kapcsolattartó személy az EPC/nemzeti licencadó bizottság számára. Ez utóbbi informálja a minőségellenőrt a minőséggel kapcsolatos intézkedésekről és változtatásokról.

11.3. Belső dokumentáció

A minőségellenőrnek kell a fapellet minőségét befolyásoló munkafolyamatok korrekt dokumentációját és kiértékelését biztosítania. A dokumentációnak legalább a következő pontokat kell magába foglalnia:

 Bejövő nyersanyag és préselési segédanyagok (dátum, mennyiség, a szállító neve, a segédanyagok adatlapja, vizsgálati feljegyzés).

 Árukiszállítás (dátum, minőségi osztály, az ügyfél neve, a járműre vagy külső szállítókra és a raktározásra vonatkozó részletek, tartalékminták jellemzői).

 Minden jármű esetében dokumentálni kell az előző rakodást, ha nem speciális, kizárólag tanúsított pellet szállítására alkalmas járművekről van szó.

 Préselési segédanyagok vagy egyéb segédanyagok hozzáadása (fajtája, adagolása).

 Fapellet gyártása (időszak,minőségi osztály, mennyiség).

 A gyártási folyamatban keletkező zavarok (dátum, jellege, elhárítási intézkedések, a nem tanúsítható pellet mennyisége és raktározási helye).

 Javítási és karbantartási munkák, amelyek a fapellet minőségének megváltozásához vezethetnek (dátum, a véghezvitt munkák fajtája).

 Az alkalmazottak továbbképzése a különböző gyártási folyamatok fapelletre gyakorolt hatásairól (dátum, résztvevők, tartalom).

 Egyes alkalmazottak felelősségi köre.

28

 Saját ellenőrzések (dokumentáció és az eredmények kiértékelése).

 Ügyfélpanaszok (dátum, a panasz okai, elhárítási intézkedések).

A dokumentációt állandóan frissíteni kell és rendszeresen be kell mutatni a cégvezetőségnek. Ajánlott egy műszakkönyv vezetése.
Az észlelt hiányosságokat haladéktalanul a felelős munkatársak tudomására kell hozni és meg kell szüntetni.

11.4. Belső minőségvizsgálat

A gyártónak az előállított pellet minőségét ellenőriznie kell, hogy igazolja, hogy azok megfelelnek a termékkel szemben támasztott követelményeknek, és hogy elkerüljék a selejtes pelletszállítmányok gyártását. A 3. táblázat paramétereit legalább műszakonként egyszer ellenőrizni kell.

Az ellenőrzések gyakorisága a következő képlettel (EN 15234-2) számolható ki:

N = minták száma 24 órán belül napok = éves munkanapok tonna = éves pelletmennyiség tonnában

Képlet: N=10/napok X √ tonna/10

Példa: N=10/220*√50 000/10 = háromszor 24 óránként

3. táblázat: A belső minőségvizsgálatra vonatkozó minimális követelmények

Ld. melléklet

11.5. Követelmények a fenntarthatósággal kapcsolatban

A tanúsított gyártók kötelezik magukat annak biztosítására, hogy a nyersanyagok eredete és a pelletgyár üzeme az általánosan elfogadott fenntarthatóság elveinek

29

megfelel. Ezen kötelezettségek dokumentálásához alá kell írni a „Fenntarthatósági nyilatkozatot” (5. Melléklet). Elfogadják, hogy az EPC/nemzeti licencadó bizottság a fenntarthatósági elvek megsértésének komoly és megalapozott gyanúja esetén egy különleges auditot rendel el ellenőrzés céljából, hogy igazolják, hogy a megfelelő fenntarthatósági elvek nem sérültek.

A tanúsított gyártóknak a nyersanyag eredetét dokumentálniuk kell, az évenkénti auditnál az ellenőrző helynek pedig információt kell adniuk a következőkről:

 A pelletgyártáshoz felhasznált nyersanyag összmennyisége, amely erdei- és ültetvényfa valamint egyéb frissen vágott fa (1.1. osztály, lásd 1. táblázat), és a tanúsított, FSC, PEFC vagy ezzel egyenértékű helyről származó nyersanyag részaránya

 A faipari melléktermékek összmennyisége, amit a pelletgyártásnál használtak fel és a tanúsított „Chain of Custody” részaránya (FSC, PEFC).

Az adatokat az évenkénti ellenőrzéskor vizsgálják. Az értékeket továbbadják az EPCnek/nemzeti licencadó bizottságnak a konformitásról szóló jelentésben. Az EPC/nemzeti licencadó bizottság végül nyilvánosságra hozza az összefoglalt eredményeket.

11.6. A CO2-lábnyom

A pelletgyártóknak az előállított pellet tonnánkénti CO2-eq kibocsátását meg kell adniuk. Ehhez ajánlott az EPC által készített számolási műszert használni. Az előállított pellet tonnánként megadott CO2-eq-kibocsátását az évenkénti ellenőrzéskor vizsgálják. Az értéket tartalmaznia kell az auditjelentésnek. Az EPC/nemzeti licencadó bizottság végül nyilvánosságra hozza az összesített eredményeket.

11.7. Az előállított pellet mennyiségének bejelentése

A nemzeti licencadó bizottság/EPC beállíthat egy bejelentési rendszert a havonkénti pelletelőállításhoz. A jelentés az egész nemzeti fapelletelőállításra vonatkozik, minőségi osztályok és csomagolás szerint megkülönböztetve (ömlesztett vagy zsákos áru). A nemzeti licencadó bizottság/EPC biztosítja, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezelik és biztonságban őrzik. Az adatokat kizárólag piacfigyelés szempontjából tárolják. A nemzeti licencadó bizottság/EPC rendszeresen nyilvánosságra hozza az összesített gyártási számokat.

30

3. rész: PELLETKERESKEDŐK TANÚSÍTÁSA - 12. KÉRELMEZÉS

Minden kereskedőnek, aki az ENplus-jelzésű ömlesztett pellet szállítási láncában részt vesz, rendelkeznie kell tanúsítvánnyal. Azok a kereskedők, akik az ömlesztett pelletet megveszik és zsákokba csomagolják, szintén rendelkezniük kell tanúsítvánnyal. Azoknak a tanúsított pelletgyártóknak, akik ömlesztett pelletet adnak el a végfelhasználóknak, rendelkezniük kell egy kiegészítő kereskedői tanúsítvánnyal. A tanúsított kereskedő felkérésére fuvarozó és raktározó vállalkozóknak nem kell tanúsítással rendelkezniük, a tanúsított kereskedőnek kell az ő szállító járműveiket és raktárberendezéseiket a rendszerfenntartónál/tanúsítási helynél regisztrálni.

A kérelmezési eljárás, az illetékes tanúsító hely és a licencadó a kérelmező származási országától függ. Ha az EPC a licencjogokat egy nemzeti licencadó bizottságnak kiadta, akkor a nemzeti licencadó bizottság és az általa meghatározott tanúsító hely illetékes a kérelem elbírálásában. Más esetben a kérelmet az EPC és egy feljogosított tanúsítási hely dolgozza fel. Minden nemzeti licencadó bizottság nyilván van tartva a www.enpluspellets.eu honlapon.

A pelletkereskedő elküldi a szerződést és az aláírt licencszerződést a nemzeti licencadó által megnevezett helyre, amely a nemzeti ENplus internetes oldalon nyilvánosságra van hozva. A kitöltött kérelmezési nyomtatványnak tartalmaznia kell minden telephelyhez és minden szállító járműhöz egy adatlapot.

A tanúsító hely a kérelmezési dokumentumokat és a konformitásról szóló jelentést továbbítja az EPC-nek/nemzeti licencadó bizottságnak, amely az ellenjegyzett licencszerződést és az egyedi tanúsító védjegyet elküldi a kérelmezőnek két héten belül, miután (1.) a tanúsítási hely/rendszerfenntartó az ENplus programmal kapcsolatos konformitást megállapítja és (2.) a kérelmező az aktuális év licencdíját kiegyenlíti.

31

3. rész - 13. ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOK (AUDITOK)

A tanúsított kereskedőt az első tanúsított év folyamán ellenőrzik. Ezután legalább egy auditot tartanak a tanúsítási időszakban. A vizsgálatokat előzetes bejelentés nélkül is megtarthatják.

Az ellenőrzési vizsgálatot az EPC master-jegyzékének követelményei alapján egy nyilvántartott auditor végzi. Az auditort a tanúsító hely/rendszerfenntartó választja ki.

A vizsgálat során az auditor a következő feladatokat végzi el:

 A raktárberendezések, technikai felszerelések és a szállító járművek ellenőrzése

 A szállítási dokumentumok ellenőrzése

 A minőségbiztosítás és a belső dokumentáció ellenőrzése

Az ellenőrzésről szóló jelentést továbbítani kell a kérelmezőnek és a rendszerfenntartónak/tanúsítási helynek. A tanúsítási hely/rendszerfenntartó az EPCnek/nemzeti licencadó bizottságnak benyújtja a konformitásról szóló jelentést az EPC dokumentációja alapján (4. melléklet). Az ellenőrzésről szóló jelentésnek tartalmaznia kell minden, a konformitásról szóló jelentéshez szükséges információt. A konformitásról szóló jelentés nyomtatványa részét képezheti a jegyzéknek.

Ha kevés konformitással kapcsolatos összeférhetetlenséget állapítanak meg, akkor a rendszerfenntartó/tanúsítási hely megállapít egy határidőt (legfeljebb 10 hét), amelyen belül a tanúsított vállalkozásnak biztosítania kell, hogy bevezette a hibák elhárítását megcélzó intézkedéseket. Ellenkező esetben visszavonhatják a tanúsítványt.

Ha jelentős konformitással kapcsolatos összeférhetetlenséget állapítanak meg, a rendszerfenntartó/tanúsítási hely új ellenőrzési vizsgálatot rendel el, miután a hibákat megszüntették. A jelentős, konformitással kapcsolatos összeférhetetlenségek azok, melyek a termékminőséget tartósan csökkentik (például a nem megfelelő technikai felszerelés vagy a tanúsított és nem tanúsított pellet összekeverése).

32

3. rész - 14. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

14.1 Technikai felszerelések és üzemi folyamatok

A tárolásnál és a végfelhasználóknak történő kiszállításnál a következő feltételeket kell teljesíteni:

 A tanúsított kereskedőnek a magas minőségű pellet tárolásához, kezeléséhez és szállításához megfelelő technikai eszközökkel kell rendelkeznie. Ezek működését és állapotát rendszeresen ellenőriznie kell.

 A munkafelületeket, silókat, szállítóberendezéseket és a szállítójárműveket tisztasági ellenőrzéseknek rendszeresen alá kell vetni és adott esetben meg kell tisztítani. Mindez vonatkozik az idegen járművek rakományára is. A vizsgálat felelőssége a tanúsított kereskedőt terheli.

 A fapelletet nem érheti nedvesség, pl. kondenzvíz, eső vagy hó. A kondenzációt el kell kerülni.

 A különböző minőségi osztályba sorolt fapellet összekeveredését meg kell akadályozni a munkafolyamatok gondos tervezésével és a térbeli elkülönítéssel a raktározásnál és a szállításnál.

 Ha a fapelletet a végfelhasználóhoz szállítják, akkor a raktárban kell lennie olyan berendezésnek, amely a jármű megrakodása előtt a finomhányadot elkülöníti. Rakodásnál a finomhányadnak 1 <w%-nak kell lennie. A szállító jármű meg/átrakodása tilos előzetes szitálás nélkül.

 A felrakott pellet hőmérséklete legfeljebb 40 ºC lehet (EN 15234-2).

 A szállító jármű vezetőjének rakodás közben a fapellet minőségét szemrevételezéssel kell megvizsgálnia.

 Az ömlesztett pellet végfelhasználónak történő kiszállításánál tartalékmintákat kell venni (lásd 5.2.).

 A végfelhasználónak szállító silójárműveknek rendelkezniük kell egy hitelesített fedélzeti mérleggel. Egyes kivételeket ez alól ki lehet alkudni legfeljebb egy éves időtartamra. Ezeket az intézkedéseket közölni kell az EPC-vel/nemzeti licencadó bizottsággal, és ezeket visszavonhatják ismételt ügyfélpanaszok esetén.

 A szállító járműnek rendelkeznie kell egy befúvórendszerrel. A nyomócsőnek rétegborítással kell rendelkeznie a súrlódás elkerülése miatt. A csőelemek illesztésénél nem lehetnek éles szegélyek, amelyek a pelletfolyást akadályozzák.

 A silójárműveknek rendelkezniük kell egy elszívó ventillátorral, hogy a befúvó levegőt a raktérből szállítás közben kiszívja. A tanúsítási hely/rendszerfenntartó más megoldásokat is elfogad, hogy az ügyfél házában megakadályozzák a poreloszlást. Az EPC-t értesíteni kell az elfogadott megoldásokról.

 A bevonóolajok (coating) mennyiségét a pellet 0,2 súlyszázalékban kell behatárolni.

 A végfelhasználónak történő kiszállításnál ellenőrizni kell a szállítóberendezés és a tároló hiányosságait (pl. hiányzó ütközésvédő, kedvezőtlen csőív, hiányzó levegőztetés). A tároló töltöttségi állapotát feltöltés előtt meg kell becsülni. A

33

tárolótér nyilvánvaló hiányosságait vagy a meglévő porfelhalmozódást dokumentálni és az ügyfél által igazolni kell (lásd 14.5.).

 A végfelhasználónak történő kiszállításnál ki kell tölteni egy szállítási jegyzőkönyvet a minőségre vonatkozó a szállítás minden fontos részletével (lásd 3. melléklet). A szállítási jegyzőkönyv a szállítólevél részét is képezheti.

 A végfelhasználókkal kapcsolatban álló járművezetőknek évenként legalább egyszer továbbképzésen kell részt venniük a pellet kíméletes szállításával és raktározásával kapcsolatban. A továbbképzést évente egyszer kell megtartani, majd tanúsítási időszakonként egyszer. A továbbképzést az EPC-nek/nemzeti licencadó bizottságnak el kell ismernie.

14.2. Minőségellenőr

A tanúsított kereskedő cégvezetésének ki kell neveznie egy tapasztalt alkalmazottat minőségellenőrnek. Ennek a személynek kell az előírás szerinti belső dokumentációkat kezelnie és ő felelős a saját ellenőrzések és a tartalékminták archiválásáért. Ismernie kell a különböző munkafolyamatoknak a fapelletre gyakorolt hatását és a többi alkalmazottat ennek megfelelően kell továbbképzésben részesítenie. A minőségellenőr egyes ellenőrzési feladatokat és dokumentációs feladatokat átruházhat más alkalmazottakra is. Ebben az esetben a felelős alkalmazottakat fel kell világosítania a felelősségeikről és ellenőriznie kell, hogy ezeket korrektül betartják-e.

A minőségellenőrnek az első tanúsítási évben külső továbbképzésen kell részt vennie a pelletforgalmazás minőségbiztosításával kapcsolatban, majd a tanúsítási időszakon belül még egyszer. A továbbképzést az EPC-nek/nemzeti licencadó bizottságnak el kell ismernie.

A minőségellenőr egyben kapcsolattartó személy az EPC/nemzeti licencadó bizottság számára. Ez utóbbi informálja a minőségellenőrt a minőséggel kapcsolatos intézkedésekről és változtatásokról.

14.3. Belső dokumentáció

A minőségellenőrnek kell a fapellet minőségét befolyásoló munkafolyamatok korrekt dokumentációját és kiértékelését biztosítania. A dokumentációnak legalább a következő pontokat kell magába foglalnia:

 Bejövő áru (pellet: dátum, minőségi osztálya, mennyiség, a szállító neve; bevonóolajok: dátum, fajta, mennyiség, szállító)

34

 Árukiszállítás (dátum, a pellet minőségi osztálya, mennyiség, az ügyfél neve, raktár neve, amelyből a szállítmány érkezett, a szállító járművek rendszámai, tisztítási igazolások)

 A raktározásnál és szállításnál keletkező zavarok (dátum, jellege, elhárítási intézkedések, a nem tanúsítható pellet mennyisége és raktározási helye)

 Minden szállító jármű esetében dokumentálni kell az előző rakodást, ha nem speciális, kizárólag tanúsított pellet szállítására alkalmas járművekről van szó

 Javítási és karbantartási munkák, amelyek a fapellet minőségének megváltozásához vezethetnek (dátum, a véghezvitt munkák fajtája, a nem tanúsítható pellet mennyisége és raktározási helye)

 Saját ellenőrzések (dokumentáció és az eredmények kiértékelése, lásd 11.4-es fejezetet)

 Egyes alkalmazottak felelősségi köre  Belső továbbképzések (dátum, résztvevők, tartalom)

 Ügyfélpanaszok (dátum, a panasz okai, elhárítási intézkedések)

14.4. Belső minőségvizsgálat

A minőségellenőr felelős a raktárberendezések rendszeres ellenőrzéséért. A hetenkénti ellenőrzéseknek a következő minimális követelményeknek kell megfelelniük:

 A raktáron lévő fapellet ellenőrzése szemrevételezéssel

 A finomhányad elkülönítésére szolgáló berendezések ellenőrzése

 Pellethőmérséklet ellenőrzése

 Mintavétel a pelletből szállításkor, a finomhányad megállapítása a szitálóberendezések ellenőrzéséhez

A teszteket egy rendszeres ellenőrzési terv alapján kell véghezvinni. A véghezvitelt és az eredményeket dokumentálni kell.

14.5. Ömlesztett pellet szállítási dokumentációja

 Ömlesztet pellet végfelhasználónak történő kiszállításánál ki kell tölteni egy szállítási jegyzőkönyvet minden, a szállítás minőségéhez szükséges részlettel (lásd 5. melléklet). A szállítási jegyzőkönyv a szállítólevél részét is képezheti.

Az ömlesztet pellet szállítási dokumentációjának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

 „Fapellet” a megfelelő minőségi osztállyal

 ENplus azonosítószám

 Tömeg (kg-ban vagy tonnában megadva)

 Átmérő (6 vagy 8 mm)

35

 A szállító jármű rendszáma

 A raktár állapota (pl. hiányzó ütközésvédő, kedvezőtlen csőív, hiányzó levegőztetés)

 A rendelkezésre álló pellet mennyisége

 A szállítás lefolyása (csőhossz, befúvási nyomás, a befúvás időtartama)

 A fűtőkazán állapota (be/ki)

 Megjegyzés: „A tárolóhelyiségeket szellőztetni kell”

 Megjegyzés: „Száraz helyen tárolandó”

 Megjegyzés: „A felhasználás csak jóváhagyott és megfelelő tüzelőberendezésekben történhet, figyelembe véve a gyártó útmutatásait és a törvény szerinti meghatározásokat.”

Ha az ügyfél jelen van, a szállítási jegyzőkönyvet aláírásával kell igazolnia.

36

error: Másolásvédett tartalom!